0726.595.021 office@avocat-titueugen.ro
Divorturi

Pe rol judecarea cauzei Minori si familie privind pe reclamantul - parat T.P. in contradictoriu cu parata - reclamanta T.D. si Autoritatea Tutelara Primaria Sectorului 1 Bucuresti, avand ca obiect divort - incredintare minori, revenire nume, legaturi personale minor, partaj bunuri comune.
La apelul nominal facut in sedinta publica, au raspuns reclamantul - parat T.P, personal si asistenta de avocat D.I. cu imp. av. nr. 19.09.2007, f 6, parata - reclamanta T.D., personal, si asistata de avocat P.M.T. cu imp. av. nr. 9/24.10.2007, f 40, lipsa fiind Autoritatea Tutelara Primaria Sectorului 1 Bucuresti.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza lipsa adeverintei cu privire la veniturile realizate de parti, dupa care,
Reclamantul - parat prin avocat depune adeverinta de venit, f 53.
Parata - reclamanta prin avocat depunde adeverinta de venituri, CI seria RR nr. 426883, cartea de munca seria M.M.S.S nr. 2223657, f 54 - 59.
Instanta inmaneaza reclamantului - parat adeverinta de venituri a paratei - reclamante si paratei - reclamante adeverinta de venituri a reclamantului - parat pentru a lua cunostinta de continutul acestora.
Partile iau cunostinta de continutul adeverintelor de venituri si le restituie instantei.
Parata - reclamanta invedereaza instantei ca este de acord sa plateasca pensie de intretinere incepand cu luna februarie 2007.
Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, instanta constata cuza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
Reclamantul - parat prin avocat solicita admiterea actiunii, desfacerea casatoriei din culpa comuna, din probele administrate administrate rezultand ca relatiile sunt iremediabil vatamate din vina ambelor parti, revenirea paratei - reclamante la numele purtat anteriorincheierii casatoriei, minorul sa-i fie incredintat paratei - reclamante spre crestere si educare, obligarea sa la plata in favoarea minorului a pensiei de intretinere incepand cu data pronuntarii hotararii, intrucat a contribuit cu diferite sume la cheltuielile de crestere si educare ale minorului, cu privire la cererea partii adverse prin care aceasta solicita obligarea reclamantului - parat la plata pensiei de intretinere incepand cu luna februarie 2007, considera ca cererea este inadmisibila, intrucat cererea de divort a fost formulata ulterior, solicita stabilirea programului de vizitare asa cum a fost formulat, disjungerea capatului de cerere privind partajul, cu cheltuieli de judecata.
Parata - reclamanta prin avocat solicita admiterea actiunii, desfacerea casatoriei din culpa comuna, revenirea la numele purtat anterior incheierii casatoriei, sa-i fie incredintat minorul spre crestere si educare, obligarea reclamantului - parat la plata in favoarea minorului a pensiei de intretinere incepand cu luna februarie 2007, intrucat acesta nu a contribuit la cheltuielile de crestere si educare ale minorului cu sume reprezentative, disjungerea capatului de cerere privind partajul, cu cheltuieli de judecata.
Instanta retine cerere spre solutionare.

Instanta in numele legii hotareste:

- Admite cererea principala si cererea reconventionala privind pe reclamantul - parat T.P., cu domiciliul in Bucuresti, sector 1, str. Hargitei, nr. 38, in contradictoriu cu parata - reclamanta T.D., cu domiciliul in Bucuresti, sector 1, str. Harghitei, nr. 38, si in Bucuresti, sector 1, B-dul Petrila, nr. 4, si Autoritatea Tutelara Primaria Sectorului 1 Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, sector 1, B-dul Banu Manta, nr. 9, in parte.
- Desface casatoria partilor, trecuta in Registrul Starii Civile al Consiliului Local Sector 1, Bucuresti sub nr. 597/03.06.1995 din culpa comuna.
- Parata - reclamanta va revenii la numele purtat anterior casatoriei, acela de Apircioaie.
- Incredinteaza paratei - reclamante spre crestere si educare minorul T.C. - Adrian, nascut la 17.05.1997, si obliga reclamantul - parat la platain favoarea minorului a pensiei de intretinere in cuantum de 207 lei, incepand cu data introducerii cererii 19.09.2007, si pana la majoratul minorului.
- Incuviinteaza reclamantului - parat dreptul de a avea legaturi personale cu minorul in prima si a treia sambata si duminica din luna, intre orele 10,00 - 19,00, prin luarea minorului la domiciliul sau si inapoierea acestuia la domiciliul mamei, la sfarsitul intervalului.
- Disjunge cererea avand ca obiect partajul bunurilor comune si acorda termen de judecata la 19.02.2008, C2 Familiei, cu citarea partilor.
- Compenseaza in totalitate cheltuielile de judecata.
- Cu apel in 30 de zile de la comunicare.
- Pronuntata in sedinta publica, azi, 29 ianuarie 2008

Servicii juridice acordate clientilor din tara si strainatate:
Drept civil
De mentionat este faptul ca dreptul civil nu reglementeaza toate raporturile patrimoniale si nepatrimoniale din societate. Si alte ramuri de drept au obiectul format din raporturi patrimoniale si nepatrimoniale,...
Drept penal
Asigura consultanta, reprezentare in instanta, redactari cereri si actiuni pentru persoane fizice si juridice in domeniul dreptului penal, redactari si certificari acte constitutive pentru infiintare de societati...
Drept contraventional
Fie ca aceasta hotarare sa va fie de un real folos - amenda de 10.000 Lei transformata in avertisment de catre Judecatoria Mizil ramasa irevocabila prin respingerea recursului de catre Tribunalul Prahova. SENTINTA...
Contacteaza-ne acum: