0726.595.021 office@avocat-titueugen.ro
Drept contraventional

Fie ca aceasta hotarare sa va fie de un real folos - amenda de 10.000 Lei transformata in avertisment de catre Judecatoria Mizil ramasa irevocabila prin respingerea recursului de catre Tribunalul Prahova.

SENTINTA CIVILA NR. 297
Sedinta publica din data de 23 februarie 2010

 R O M A N I A
JUDETUL PRAHOVA - JUDECATORIA MIZIL
DOSAR NR. 1152/259/2009
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 8247
SENTINTA CIVILA NR. 297

Sedinta publica din data de 23 februarie 2010
Presedinte - Alexandru Cretu
Grefier – Daniela Manolache

Pe rol fiind solutionarea plangerii contraventionale formulata de petenta S.C. SMEU AGRO IULIAN S.R.L, cu sediul in comuna Ciorani, sat Cioranii de Jos, nr. 1138, judetul Prahova, in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA, cu sediul in Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 12, judetul Prahova .
Prezenta si sustinerile partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 16 februarie 2010 pentru cand, fata de cererea formulata de aparatorul petentei, prin care a solicitat amanarea pronuntarii in vederea depunerii de note scrise, instanta a amanat pronuntarea la data de 23 februarie 2010 cand a dat urmatoarea sentinta.

JUDECATA:

Asupra cauzei civile de fata, constata:
Prin plangerea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 1152/259/2009, petenta S.C. SMEU AGRO IULIAN S.R.L a solicitat in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA, sa se dispuna suspendarea termenului de plata (de 48 de ore), pana la solutionarea irevocabila a cauzei si anularea procesului verbal de constatare a contraventiei seria SSM nr. 004795/21.05.2009 emis de intimat, iar in secundar a solicitat inlocuirea masurii de sanctionare cu amenda, cu sanctiunea avertisment,.
In motivarea plangerii, petenta a aratat ca la data de 14 mai 2009, orele 10:30 a fost controlata de catre inspectori ai intimatului, in urma caruia acestia au apreciat ca societatea este lipsita de autorizatie de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, situatie retinuta in procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor .
Petenta a mentionat ca intradevar, nu prea a avut activitate si raportat la acest considerent, a considerat ca nu este necesara aceasta autorizatie, considerand oportuna, la un moment dat, efectuarea anumitor activitati cu specific agricol si in acest sens, inainte de orice activitate, a convenit cu o societate de profil asemanator cu o mai mare experienta si cu activitati multiple, sa realizeze un contract de prestari de servicii agricole, societatea respectiva efectuand lucrari agicole pentru ea, fiind obligata in acelasi timp sa obtina orice fel de aviz ii era necesar pentru buna desfasurare a respectivelor activitati.
Petenta a sustinut ca nu a stiut nici un moment despre faptul ca societatea prestatoare de servicii, in speta S.C. CORNELIUS IMPEX SRL cu sediul in comuna Fulga, jud.Prahova, nu a intreprins si nu a obtinut astfel de avize, astfel ca, la controlul efectuat, desi a explicat aceasta situatie inspectorului din cadrul intimatului si chiar i-a pus la dispozitie contractul de prestari de servicii plus actul aditional, in care societatea partenera de contract era obligata sa obtina astfel de avize, inspectorul respectiv din exces de zel, nu a vrut sa ia in considerare acest act, situatie in care apreciaza petenta ca nu ea trebuia sa fie amendata, ci societatea partenera, asa cum a aratat.
Petenta a sustinut ca instanta urmeaza sa constate nulitatea absoluta a procesului verbal de contraventie in cauza, intrucat sanctiunea trebuia aplicata numitei S.C. CORNELIUS IMPEX SRL cu sediul in comuna Fulga, jud.Prahova, in acest sens ea neavand nici un fel de vinovatie.
A mai sustinut aceiasi petenta ca procesul verbal de contraventie este nul cel putin relativ, in opinia sa, intrucat incalca prev. art. 16 din OG nr. 2/2001, in sensul ca nu sunt aratate toate imprejurarile ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube cauzate.
Petenta a aratat ca potrivit art.1 din OG 2/2001, constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, iar din punct de vedere social, aceasta este o fapta prin care se cauzeaza o vatamare unui subiect de drept sau se pune in pericol ordinea sociala si din acest punct de vedere, asa zisa fapta, pe de o parte nu a fost savarsita cu vinovatie (nu a fost savarsita de faptuitor), iar pe de alta parte, nu a fost pusa in pericol in nici-un fel in pericol ordinea sociala si pe cale de consecinta, nefiind vinovatie, nu exista contraventie, asa zisul contravenient neprevazand rezultatul faptelor altuia si neavand si neputand sa aiba reprezentarea acestora.
Aceiasi petenta a mai mentionat ca in realitate, in presupusa sa calitate de contravenient s-a aflat in eroare de fapt, crezand ca numita S.C. CORNELIUS IMPEX SRL s-a ocupat si de obtinerea avizelor necesare conform conventiei stabilite, in opinia sa, din acest punct de vedere, procesul verbal fiind nul.
A mai sustinut petenta ca pentru ca o fapta da fie contraventie, nu este suficienta savarsirea acesteia, chiar daca este prevazuta de legea contraventionala, mai fiind necesara o conditie, respectiv ca faptuitorul sa fi avut la momentul savarsirii faptei, reprezentarea conduitei sale si a rezultatului produs prin fapta sa, ori, in situatia de fata, in opinia sa, este evident ca nu a avut si nu putea avea reprezentarea conduitei sale, pentru ca fapta nu exista.
Stabilirea existentei sau inexistentei vinovatiei faptuitorului, in opinia petentei, presupune cercetarea gandului cu care aceasta a savarsit fapta, faptuitorul fiind considerat contravenient numai daca a savarsit fapta, avand reprezentarea ca face ceva negativ, iar in speta de fata contravenientul stia ca are toate actele in regula, cunoscand si faptul ca aceste posibile actiuni – atributiuni erau in sarcina numitei S.C. CORNELIUS IMPEX SRL.
Petenta a mentionat ca potrivit art. 21 alin.3 din OG 2/2001, la individualizarea sanctiunii contraventionale trebuie luiat in considerare scopul urmarit de faptuitor, iar in cauza de fata contravenientul nu a avut nici un scop si chiar daca s-ar putea intelege si presupune ca petenta contravenienta a savarsit fapta din culpa, sanctiunea trebuia aplicata spre minimul prevazut de lege si nu spre maxim, vadind o rea credinta din partea agentului constatator, apreciind ca procesul verbal in acest sens, este vadut netemeinic si in consecinta nelegal.
S-a aratat ca scopul OG nr. 195/2002 si OG nr. nr. 2/2001 este de a preveni si corija eventuale posibile abateri ale posibililor faptuitori, din acest punct de vedere trebuia observat ca fapta este de o gravitate redusa, iar faptuitorul nu este recidivist, iar avertismentul poate fi aplicat chiar si in cazul in care actul nromativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune.
Petenta a mai mentionat de asemenea ca, desi controlul a fost efectuat in prezenta administratorului societatii, procesul verbal a fost intocmit ulterior, doar in prezenta unui martor si astfel, nu a putut sa formuleze obiectiuni, chestiuni practicate de catre agentii constatatori in astfel de situatii, acestia abuzand prin aplicarea de sanctiuni contraventionale.
Petenta a solicitat aplicarea art. 7 din OG nr. 2/2001 , in cauza nefiind fapte sub forma participatiei, a pluralitatii de faptuitori, a unei pluralitati constituite, nu exista coautorat, instigatori sau complici.
La data de 13.08.2009, cu adresa nr. 1935/10.08.2009 intimatul a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii formulate de petenta si mentinerea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, ca fiind temeinic si legal.
Pe fondul cauzei, intimatul a aratat ca in urma controlului efectuat petentei la data de 14.05.2009, agentul constatator, inspectorul de munca a constatat o serie de neconformitati in activitatea acesteia, respectiv ca petenta nu detinea autorizatie de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca pentru activitatile desfasurate, activitatea de securitate si sanatate in munca nu era organzata in mod corespunzator, in sensul ca administratorul care efectua in totalitate activitatea de securitate si sanatate in munca in calitate de angajator, nu finalizase cursul de formare/perfectionare in domeniul SSM, evaluarea riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala, precum si planul de prevenire si protectie nu erau finalizate, lucratorii nu primeau o instruire suficienta si adecvata in domeniul SSM, la instruire fiind folosite acte normative abrogate, iar verificairile medicale ale lucratorilor nu erau efectuate.
Intimatul a mentionat ca neregulile aratate au fost consemnate in procesul verbal de control seria PH nr. 2138/14.05.2009, nereguli care au fost recunoscute de catre petenta prin semnarea fara obiectiune a acestuia, fiind semnat chiar de catre administratorul petentei.
Intimatul a mai precizat ca petenta se face vinovata de mai multe incalcari ale dispozitiilor legale in materie, insa inspectorul de munca a aplicat sanctiunea amenzii numai pentru una dintre acestea si anume pentru inexistenta autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, aratand ca potrivit art. 13 lit. c din Legea nr. 319/2006, angajatorii sunt obligati sa obtina autorizatie de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati, neindeplinirea acestei obligatii legale constituind contraventie si sanctionandu-se cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
Fata de sustinerile facute de catre petenta prin plangere , intimatul a aratat ca potrivit principiului relativitatii efectelor contractului, contractul incgeiat intre petenta si un alt agent economic nu poate fi opus intimatului, drepturile si obligatiile asumate prin contractul respectiv fiind opozabile numai partilor contractante .
S-a precizat ca potrivit art. 6 alin.2 din Legea nr. 319/2006, in situatia in care un angajator apeleaza la servicii externe, nu este exonerat de responsabilitatile sale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, rezultand din plangerea petentei ca societatea cu care aceasta a incheiat contractul de prestari servicii agricole, s-a obligat sa obtina avizele necesare bunei desfasurari a activitatii acesteia si nu avizele necesare desfasurarii activitatii de catre petenta.
S-a mai precizat ca in vederea obtinerii autorizatiei de functionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca, este necesar a se depune la O.R.C. o declaratie pe propria raspundere semnata de catre asociati sau administratori, din care sa rezulte ca persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia tip si prin urmare administratorul petentei era cel in masura sa completeze declaatia pe propria raspundere si nu un alt agent economic cu care se incheiase un contract de prestari servicii agricole.
Intimatul a invederat faptul ca petenta a recunoscut ca nu a respectat normele legale in vigoare, chiar anterior momentului incheierii contractului de prestari servicii, administratorul petentei precizand ca societatea nu prea a avut activitate si raportat la acest considerent, a considerat ca nu este necesara aceasta autorizatie, rezultand pe cale de consecinta ca societatea a desfasurat activitati fara a fi autorizata in nici unul din domeniile prevazute de Legea nr. 359/2004, desi potrivit certificatului constatator emis de ORC la data de 05.12.2006 in baza declaatiei pe, propria raspundere a administratorului petentei, acesta nu desfasoara nici o activitate din cele prevazute in obiectul de activitate si mai mult, din sustinerile administratorului petentei rezulta ca acesta stia care ii sunt obligatiile legale, inclusiv obtinerea autorizatiei de functioanre inainte de inceperea oricarei activitati, insa a apreciat ca nu ar fi necesar a fi respectate obligatiile prevazute de lege, aspecte fata de care sustinerile petentei ca fapta nu exista, nu a fost savarsita de catre petent si ca nu exista vinovatie, urmeaza a fi inlaturate.
Fata de sustinerea petentei privind nulitatea relativa a procesului verbal, in sensul ca nu au fost indicate toate imprejurarile ce puteau servi la aprecierea gravitatii faptei, intimatul a aratat ca agentul constatator a respectat in totalitate prev. art. 16 din OG 2/2001, iar petenta nu a demonstrat existenta vreunei vatamari pricinuite prin modul in care a fost descrisa fapta si nici nu a indicat ce anume ar fi trebuit sa cuprinda procesul verbal cu privire la descrierea faptei, pentru a se putea aprecia gravitatea faptei.
Intimatul a apreciat ca petenta nu poate sustine ca a fost luata prin surprindere de hotararea inspectorului de munca de a-i aplica sanctiunea amenzii, din moment ce in procesul verbal de control incheiat la data de 14.05.2009 in prezenta administratorului petentei si inmanat la aceiasi data, se precizeaza ca societatea se sanctioneaza contraventional conform prevederilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, petenta recunoscand fapta atat prin semnarea procesului verbal de control din 14.05.2009, cat si prin plangerea formulata.
Intimatul a sustinut ca solicitarea petentei de inlocuire a sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertismentului nu este oportuna, intrucat fapta are un grad ridicat de pericol social, fapt demonstrat de sanctiunea prevazuta de lege – amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, subliniind faptul ca petenta a functionat fara a detine autorizatie de functionare, in sensul aratat, desi stia ca obtinerea acesteia este obligatorie inainte de inceperea oricarei activitati, agentul constatator sanctionand tocmai aceasta stare de pasivitate a petentei.
Intiamtul a solicitat instantei sa dispuna respingerea in totalitate a plangerii ca neintemeiata, inclusiv cererea de suspendare a termenului de 48 de ore, pana la solutionarea irevocabila a cauzei, intrucat la data formularii plangerii, acest termen expirase.
In cauza s-au administrat probatorii cu acte, depunandu-se la dosarul cauzei adresa nr. H 544/28.05.2009 emisa de petenta catre intimat, adresa nr. 4350/22.05.2009 emisa de intimat catre petenta, certificatul constatator eliberat de ORC de pe langa Tribunalul Judetean Prahova cu nr. 84831/29.112006, plan de masuri – Anexa nr. 2 la procesul verbal nr. 2138/14 mai 2009, Anexa nr. 1 la acelasi proces verbal, procesul verbal de control seria PH nr. 002138 inregistrat sub nr. 2138/14 mai 2009 incheiat de inspectorul de munca din cadrul ITM Prahova, confirmarea postasa de primire din 26.05.2008, adresa nr. 4319/21 mai 2009 emisa de ITM, instiintarea de plata nr. 4318/21 mai 2009 emisa de ITM Prahova, procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria SSM nr. 004795/21.05.2009 emis de intimat, adeverinta nr. 3095/04.02.2010 eliberata de Primaria comunei Ciorani, jud.Prahova, adeverinta din 08.02.2010 eliberata de S.C. VIVALEX CONSULT TEAM SRL Bucuresti, o factura ilizibila transmisa prin fax si o lucrare intitulata ”Evaluarea nivelului de securitate si sanatate in munca in cadrul S.C. SMEU AGRO IULIAN SRL Ciorani” intocmita de PFA Gheorghe T.Marius – activitati de consultanta pe perioada 2006 – trim. I 2009 si s-au despus concluzii scrise de catre aparatorul petentei.
Analizand actele si lucrarile dosarului, in raport de sustinerile partilor, de probele administrate in cauza, precum si de dispozitiile legale incidente, instanta retine in fapt, urmatoarele:
Prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria SSM nr. 004795/21.05.2009 petenta SC ZMEU AGRO IULIAN SRL cu sediul in comuna Ciorani, sat Cioranii de Jos, nr. 1138, judetul Prahova,a fost sanctionata contraventional cu amenda in suma de 10.000 lei pentru savarsirea contraventiei prev. de art. 39 alin.2 din legea nr. 319/2006, constand in aceea ca in urma controlului efectuat in ziua de 14 mai 2009, orele 10,30, in incinta sediului I.T.M. Prahova, la S.C. ZMEU AGRO IULIAN SRL Ciorani, in prezenta administratorului acestei societati, s-a constatat ca angajatorul nu a obtinut autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inaintea inceperii oricarei activitati, pentru activitatea care se desfasura la data controlului, respectiv, cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase, incalcandu-se astfel prev. art. 13 lit. c din Legea nr. 319/2006, procesul verbal fiind semnat de agentul constatator in prezenta martorului asistent Draghici Adrian si in lipsa contravenientului petent.
In urma incheierii procesului verbal de contraventie mentionat, a a fost emisa de catre I.T.M. Prahova instiintarea de plata nr. 4318/21.05.2009 catre petenta .
Din procesul verbal seria PH nr. 002138 inregistrat sub nr. 2138/14 mai 2009 intocmit de inspectorul de munca din cadrul ITM Prahova, rezulta ca la data de 14 mai 2009 a efectuat un control la S.C. ZMEU AGRO IULIAN SRL, cu sediul in comuna Ciorani, sat Cioranii de Jos, jud.Prahova, privind modul in care se respecta prevederile legislatiei in vigoare in domeniul securitatii si sanatatii in munca, controlul efectuandu-se in prezenta administratorului acestei societati.
In procesul verbal de control mentionat s-a mentionat ca in cele 5 file anexate acestuia sunt cuprinse constatarile si masurile dispuse, prevazandu-se ca I.T.M. Prahova va fi informata in scris pana la data de 21.05.2009 asupra modului in care au fost remediate deficientele constatate si realizate masurile stabilite in urma controlului, procesul verbal de control fiind semnat de inspectorul de munca si de catre reprezentantul petentei.
Ca urmare a deficientelor constatate in urma controlului efectuat, s-a intocmit anexa de constatare a deficientelor, in care se mentioneaza ca activitatea de securitate si sanatate in munca este efectuata in totalitate, cu exceptia evaluarii riscurilor de accidentare si a planului de prevenire si protectie, de catre angajator, care nu a finalizat cursul de formare perfectionare in domeniul SSM, angajatorul nu a luat masuri pentru obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca , inainte de inceperea oricarei activitati, mentionandu-se si alte constatari, respectiv ca nu era finalizata lucrarea de evaluare a riscurilor de accidentare si /sau imbolnavire profesionala, nu era finalizat planul de prevenire si protectie aferent, angajatorul nu a asigurat conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii, la instruire utilizandu-se acte normative abrogate si nu erau efectuate verificarile medicale ale lucratorilor.
Avand in vedere deficientele constatate, s-a intocmit planul de masuri – anexa nr. 2 la procesul verbal nr. 2138/14 mai 2009, prevazandu-se masurile dispuse si termenele de realizare si atentionandu-se angajatorul ca va functiona pe propria raspundere si nu va putea fi exonerat de raspunderea legala si faptul ca refuzul angajatorului de a duce la indeplinire masurile obligatorii dispuse se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei.
Prin certificatul constatator nr. 84831/29.11.2006 emis de O.R.C de pe langa Tribunalul Judetean Prahova se atesta ca s-a inregistrat declaratia pe propria raspundere a petentei, conform careia aceasta nu desfasoara activitatile prevazute in actul modificator (hotararea) nr. 1/23.11.2006 in spatiul destinat sediului social din comuna Ciorani, sat Cioranii de Jos, nr. 1138, jud.Prahova, cu valabilitate pana la data inceperii activitatilor prevazute in obiectul de activitate.
Din adeverinta nr. 3095/04.02.2010 eliberata de Primaria comunei Ciorani, jud.Prahova, rezulta ca petenta nu a inregistrat la Primaria comunei Ciorani contracte de arendare teren agricol si nu a efectuat lucrari agricole pe raza comunei, datele fiind extrase din registrul agricol vol. I tip 3, poz.13 si evidentele fiscale.
Din adeverinta eliberata la data de 08.02.2010 de catre S.C. VIVALEX CONSULT TEAM SRL Bucuresti rezulta ca petenta se afla in portofoliul de clienti al acestei societati in baza contractului de consultanta nr. 61/22.11.2006.
In indeplinirea obligatiilor prev. de art. 7 alin.3 si 4 si art. 12 alin.1 din Legea nr. 319/2006 PFA Gheorghe T.Marius – activitati de consultanta a intocmit lucrarea de evaluare a nivelului de securitate si sanatate in munca in cadrul S.C. ZMEU AGRO IULIAN SRL Ciorani, jud.Prahova, pe perioada 2006 – trim.I 2009.
Din adeverinta nr. 3095/04.02.2010 eliberata de Primaria comunei Ciorani, jud.Prahova, rezulta ca petenta nu a inregistrat la Primaria comunei Ciorsani contract de arendare teren agricol si nu a efectuat lucrari agricole pe raza comunei conform datelor din registrul agricol si evidentelor fiscale.
Desi din procesul verbal de control nr. 2138/14 mai 2009 intocmit de agentul constatator din cadrul intimatului si celor 5 anexe la acesta, rezulta ca in urma controlului efectuat la data de 14 mai 2009 s-au constatat o serie de deficiente privind modul in care se respecta prevederile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilindu-se un plan de masuri si termene de realizare a acestora confirmate prin semnatura si stampila administratorului petentei, rezulta ca la data de 21.05.2009 cand s-a aplicat sanctiunea contraventionala, petenta nu adusese la indeplinire masurile de remedierea deficientelor constatate in urma controlului efectuat la data de 14.05.2009.
Din actele si lucrarile dosarului nu rezulta pe de alta parte faptul ca anterior inspectorii de munca din cadrul intimatului au mai efectuat alte controale la aceasta, avand aceiasi tematica si nici faptul ca petenta a mai fost avertizata sau sanctionata pentru abateri de acelasi gen.
Fata de cele aratate si avand in vedere si sustinerile petentei, instanta apreciaza ca abaterile constatate in urma controlului efectuat exista, existand si vinovatia angajatorului, dar fata de faptul ca anterior petenta nu a mai fost sanctionata pentru astfel de abateri si ca din actele dosarului nu rezulta cu certitudine ca la data controlului petenta desfasura activitatile agricole astfel cum au fost mentionate in procesul verbal, abaterile respective prezinta un grad de pericol social redus si pe cale de consecinta se poate aplica petentei sanctiunea avertismentului, cu atragerea atentiei angajatorului asupra necesitatii respectarii dispozitiilor legale in vigoare, prin inlocuirea sanctiunii amenzii aplicate potrivit art. 7 alin.2 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, mentinandu-se in rest procesul verbal de contraventie.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite in parte plangerea formulata de petenta S.C. SMEU AGRO IULIAN S.R.L, cu sediul in comuna Ciorani, sat Cioranii de Jos, nr. 1138, judetul Prahova, impotriva procesului verbal de contraventie seria SSM nr. 004795/21.05.2009 si in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA, cu sediul in Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 12, judetul Prahova, si in consecinta:
Inlocuieste sanctiunea amenzii contraventionale, cu sanctiunea avertisment si atrage atentia petentului asupra necesitatii respectarii dispozitiilor legale in vigoare .
Mentine in rest procesul verbal de contraventie.
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi 23 februarie 2010.

PRESEDINTE, GREFIER,
Cretu Alexandru Manolache Daniela

Red. CA/DF
4 ex. – 09.03.2010

Servicii juridice acordate clientilor din tara si strainatate:
Drept civil
De mentionat este faptul ca dreptul civil nu reglementeaza toate raporturile patrimoniale si nepatrimoniale din societate. Si alte ramuri de drept au obiectul format din raporturi patrimoniale si nepatrimoniale,...
Drept penal
Asigura consultanta, reprezentare in instanta, redactari cereri si actiuni pentru persoane fizice si juridice in domeniul dreptului penal, redactari si certificari acte constitutive pentru infiintare de societati...
Drept contraventional
Fie ca aceasta hotarare sa va fie de un real folos - amenda de 10.000 Lei transformata in avertisment de catre Judecatoria Mizil ramasa irevocabila prin respingerea recursului de catre Tribunalul Prahova. SENTINTA...
Contacteaza-ne acum: