0726.595.021 office@avocat-titueugen.ro
Speta 02

 ROMANIA

JUDECATORIA PATARLAGELE

SENTINTA CIVILA NR. 1808

Sedinta publica din data de 06.12.2011

Pe rol solutionarea actiunii civile formulata de reclamanta M.V.I., cu domiciliul ales in Bucuresti, str. Prof.Dr. Victor Babes nr.2, sector 5, in contradictoriu cu parata I.S., domiciliata in sect 5, Bucuresti, Aleea Pricopan nr.10, bl. 19,sc.B,et. 2,ap.9, prin care se solicita instantei sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. Prezenta si dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 29.11.2011 si au fost consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, cand pentru a da partilor posibilitatea sa depuna concluzii scrise, instanta a dispus amanarea pronuntarii la data de 06.12.2011, deliberand astfel :

JUDECATA

Asupra actiunii civile de fata :

Pe rolul instantei s-a inregistrat cererea reclamantei, care a chemat in judecata parata, solicitand instantei sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare pentru terenul in suprafata de 1000mp situat in comuna Bozioru, sat Bozioru, punct Garla, jud. Buzau. in fapt, reclamanta sustine ca intre parti a existat un dosar de partaj succesoral, iar in urma parcurgerii a doua cicluri procesuale, a retras recursul aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti. Anterior retragerii caii de atac a convenit cu parata sa-i vanda terenul in litigiu. in acest sens au incheiat un antecontract de vanzare cumparare la BNP, avand ca obiect suprafata de 1000 mp. Mai sustine reclamanta ca, la insistentele promitentei-vanzatoare, a achitat suma de 11.000 lei, cu promisiunea ferma din partea ei, de a depune toate diligentele in vederea obtinerii documentatiei necesare, cu data limita la 30.12.2010, cand trebuia sa se prezinte la notar pentru perfectarea actelor. Datorita unor motive obiective, notariatele erau inchise la acea data, astfel incat au hotarat de comun acord sa perfecteze actele pana la 10.01.2011. in primele zile ale anului 2011, i-a solicitat paratei sa se prezinte la notar, dar aceasta nu a dat curs solicitarii, astfel incat se vede nevoita sa promoveze actiunea. In drept au fost invocate disp. art. 969, 1073 – 1077 si art. 1298 Cod civil, art. 5 alin 2 din Legea 247/2005.
Parata a formulat intampinare prin care a sustinut ca cererea este neintemeiata. A fost depus de catre parata un memoriu, prin care arata ca situatia de fapt dintre parti a fost de a vinde si de a se cumpara. Mai arata parata ca toate partile contractuale stiau ca exista teren mai mult in realitate, dar la indicatia notarului si la insistentele fiului reclamantei s-au incheiat 3 antecontracte pe suprafete diferite dar care totalizau 1000 mp. Mai precizeaza parata ca vointa interna a partilor a fost de a vinde si de a cumpara casa si terenul aferent, atat cat se va gasi la masuratoare, sens in care se prevaleaza de aceasta clauza. in final, parata arata ca fata de cele aratate, nu s-a opus vanzarii. In cauza au fost administrate proba cu inscrisuri si proba cu interogatoriul partilor.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca actiunea este intemeiata pentru urmatoarele motive: intre parata, in calitate de promitent vanzator si reclamanta, in calitate de promitent cumparator, s-a incheiat antecontractul de vanzare cumparare autentificat la notariatul din Patarlagele, prin care parata vindea reclamantei suprafata de 1000 mp teren agricol, din suprafata de 20.100 mp, in comuna Bozioru, sat Bozioru, pct.Garla, jud. Buzau. Pretul convenit a fost de 11.000 lei achitat integral la data autentificarii conventiei, parata nemaiavand alte pretentii cu privire la achitarea lui. Reclamanta a intrat in posesia de fapt a imobilului la aceasi data. in conventie este inclusa o clauza, potrivit careia reclamanta nu va avea nici un fel de pretentie fata de parata, in cazul in care suprafata de 1000 mp nu este aceasi la efectuarea masuratorilor cadastrale. De asemenea s-a stipulat ca parata sa perfecteze documentatia de carte funciara, fiind stabilit ca termen de perfectare a actului data de 30.12.2010.
La aceasi data, 22.07.2010, parata a mandatat pe fiul reclamantei, prin procura autentificata, sa-i vanda reclamantei suprafata de teren mentionata, cu precizarea ca a primit integral pretul si nu mai are nici o pretentie. Cu toate acestea, antecontractul a fost semnat de catre parata. Instanta retine ca intre cele doua parti din proces, s-a incheiat o declaratie conventie, prin care partile declarau ca au convenit sa sisteze orice litigiu prin perfectarea in forma autentica a vanzarilor ce au facut obiectul celor trei antecontracte. intrucat actele nu s-au mai perfectat, reclamanta a notificat parata sa se prezinte la BNP in vederea intocmirii contractului de vanzare-cumparare autentic. Parata a fost reprezentata si a aratat ca nu exista obiect al vanzarii in conditiile in care tot terenul in supraf de 2,01 ha a facut obiectul unui alt antecontract, iar notarul a indicat gresit ca suprafata de 1000 mp provine din sentinta civila nr xxx. in consecinta vanzarea nu a fost perfecta.
Analizand sentinta xxx a Judecatoriei Patarlagele si raportul de expertiza efectuat in dosarul ce a condus la imiterea sentintei xxx, instanta constata ca pentru parata s-a reconstituit dreptul de proprietate in baza L 18/1991 pentru 2,01 ha, pe vechle amplasamente, care includ si doua terenuri de 0,04 ha arabil si 0,06 ha curti. Astfel cum a fost individualizat in hotararea judecatoreasca si in raportul de expertiza, terenul a fost identificat si in antecontractul de vanzare cumparare ce nu s-a mai perfectat. in economia probelor administrate in cauza cu efect asupra raporturilor juridice dintre parti,nu se poate retine sustinerea paratei potrivit careia lipseste actul de proprietate pentru teren, deoarece pe de o parte ar insemna ca invoca propia culpa instrainand ceea ce nu avea in proprietate, iar pe de alta parte s-ar nesocoti prevederile art.5 din Titlul X L 247/2005.
Referitor la clauza cu privire la suprafata ce a facut obiectul antecontractului, din modul in care a fost formulata, nu rezulta ca s-ar referi la o suprafata gasita in plus la masuratori, cum sustine parata, ci la faptul ca indiferent daca aceasta nu va fi aceeasi (1000 mp), cumparatoarea nu va avea pretentii fata de vanzatoare. Instanta constata ca in cauza sunt aplicabile reglementarile vechiului cod civil cu privire la promisiunea de vanzare-cumparare, avand in vedere disp. art.6 alin 2 si 5 din noul cod. in aceste conditii, potrivit disp art. 1294 cod civil, vinderea este o conventie prin care doua parti se obliga intre sine, una a trensmite celeilalte, proprietatea unui lucru si acestea a plati celei dintai pretul lui, iar potrivit art.1295 cod civil, vinderea este perfecta intre parti si proprietatea este de drept stramutata la cumparator, in privinta vanzatorului, indata ce partile s-au invoit asupra lucrului si asupra pretului, desi lucrul inca nu se va fi predat si pretul inca nu se va fi numarat.
In speta, partile si-au indeplinit obligatiile reciproce prin predarea terenului si achitarea pretului, astfel cum rezulta din cuprinsul antecontractului, ramanand doar obligatia de ase prezenta la notar pentru a perfecta vanzarea in forma autentica.
Parata prin reprezentant, a invocat o serie de motive, care in aprecierea instantei exced clauzelor inscrise in antecontract, astfel ca potrivit disp. art. 1073 cod civil, creditorul obligatiei de a incheia contractul, respectiv reclamanta, poate cere de la debitor indeplinirea exacta a obligatiei. in consecinta, urmeaza ca instanta sa admita actiunea, sa constate ca intre reclamanta si parata a intervenit vanzarea cumpararea terenului in suprafata de 1000 mp, din suprafata de 20100 mp, situat in intravilanul satului Bozioru, com Bozioru, punct Garla, jud. Buzau.
Urmeaza ca prezenta sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare.
Urmeaza sa ia act ca reclamanta solicita cheltuieli pe cale separata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamanta M.V.I., cu domiciliul ales in Bucuresti, sector 5, str. Prof. Dr. Victor Babes nr.2, in contradictoriu cu parata I.S, domiciliata in sector 5, prin care se solicita instantei sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. Constata ca intre reclamanta si parata a intervenit vanzarea-cumpararea terenului in suprafata de 1000 mp din suprafata totala de 20100 mp, situata in intravilanul satului Bozioru, com. Bozioru, jud. Buzau, pct. Garla. Prezenta tine loc de act autentic de vanzare-cumparare. Cu cheltuieli pe cale separata. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi, 06.12,2011.
Nota: a ramas irevocabila prin nerecurare.

Servicii juridice acordate clientilor din tara si strainatate:
Drept civil
De mentionat este faptul ca dreptul civil nu reglementeaza toate raporturile patrimoniale si nepatrimoniale din societate. Si alte ramuri de drept au obiectul format din raporturi patrimoniale si nepatrimoniale,...
Drept penal
Asigura consultanta, reprezentare in instanta, redactari cereri si actiuni pentru persoane fizice si juridice in domeniul dreptului penal, redactari si certificari acte constitutive pentru infiintare de societati...
Drept contraventional
Fie ca aceasta hotarare sa va fie de un real folos - amenda de 10.000 Lei transformata in avertisment de catre Judecatoria Mizil ramasa irevocabila prin respingerea recursului de catre Tribunalul Prahova. SENTINTA...
Contacteaza-ne acum: