0726.595.021 office@avocat-titueugen.ro
Speta 12

Pe rol solutionarea cererii de recurs formulata de recurentii reclamanti C.A. si B.N., impotriva sentintei civile nr. 1425/01.09.2007 pronuntata de Judecatoria sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr.4715/29972007, in contradictoriu cu intimatii parati M.I. si M.G..
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns intimatii parati M.I. si M.G. prin avocat, lipsind recurentii reclamanti C.A. si B.N..
Procedura de citare a partilor este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care: se invedereaza tribunalului ca
s-au depus la dosarul cauzei relatiile solicitate de la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.
Tribunalul, avand in vedere dovezile de comunicare inaintate de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, constata ca recursul este formulat in termenul legal prevazut de lege.
Intimatii parati, prin avocat, invoca exceptia nulitatii recursului, intrucat motivele invocate de recurenti nu se incadreaza in dispoz. art. 304 pct. 7 si 9 Cod proc. civila.
Tribunalul deliberand asupra exceptiei nulitatii recursului, urmeaza sa o respinga, ca neintemeiata, constatand ca partea a aratat in considerentele motivelor de recurs care sunt motivele de nelegalitate pentru care critica hotararea primei instante. Acorda cuvantul partii asupra probelor.
Intimatii parati, prin avocat, solicita proba cu inscrisuri si acordarea unui termen pentru a depunde la dosarul cauzei o hotararea judecatoreasca, avand in vedere ca acea hotarare este o copie fidela a prezentei cauze.
Tribunalul apreciaza ca nu se impune amanarea judecatii cauzei pentru acest motiv.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, tribunalul constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul partilor pe cererea de recurs.
Intimatii parati, prin vocat, solicita respingerea recursului, mentinerea sentintei civile recurate, cu cheltuieli de judecata.
Tribunalul retine cauza in pronuntare.

Tribunalul in numele legii hotareste:

- Respinge recursul formulat de recurentii - reclamanti C.A. si B.N., impotriva sentintei civile nr.1425/01.09.2007 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr. 4715/299/2007, in contradictoriu cu intimatii parati M.I. si M.G., ca nefondat.
- Obliga Intimatii la plata sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata catre intimati.
- Irevocabila.
- Pronuntata in sedinta publica azi, 9.08.2007.

Servicii juridice acordate clientilor din tara si strainatate:
Drept civil
De mentionat este faptul ca dreptul civil nu reglementeaza toate raporturile patrimoniale si nepatrimoniale din societate. Si alte ramuri de drept au obiectul format din raporturi patrimoniale si nepatrimoniale,...
Drept penal
Asigura consultanta, reprezentare in instanta, redactari cereri si actiuni pentru persoane fizice si juridice in domeniul dreptului penal, redactari si certificari acte constitutive pentru infiintare de societati...
Drept contraventional
Fie ca aceasta hotarare sa va fie de un real folos - amenda de 10.000 Lei transformata in avertisment de catre Judecatoria Mizil ramasa irevocabila prin respingerea recursului de catre Tribunalul Prahova. SENTINTA...
Contacteaza-ne acum: